درباره

روستای حاج یوسفلوی علیا یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.