درباره

آبمیوه بستنی رجبی یک آبمیوه واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.