درباره

ادوات کشاورزی برادران عباسی یک ادوات کشاورزی و لوازم یدکی تراکتور واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.