درباره

دبستان دخترانه معلم - دوره اول و دوم یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان شمالی است.