درباره

مسیل انجیلان سلابی یک مسیل واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.