درباره

کلینیک ساختمانی صنعتگران (سلمانی) یک کرکره سازی و دکوراسیون داخلی واقع در شهر میانه، خیابان بعثت است.