درباره

آژانس مینی بوس آذر پیما یک تاکسی تلفنی واقع در شهر میانه، خیابان کمربندی جنوبی است.