درباره

کاغذ دیواری پارک یک دکوراسیون داخلی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.