درباره

شرکت بازرگانی مروارید معرق یک کاشی و سرامیک واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.