درباره

جشنوراه فیلم یک فروشگاه محصولات فرهنگی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.