درباره

روستای چتاب علیا یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.