درباره

سینما کن یک فروشگاه محصولات فرهنگی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.