درباره

سوپر مارکت باقری یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.