درباره

باطری سازی مهدی و فرنام یک باطری سازی واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.