درباره

مرکز لوازم فانتزی و کادویی پالیک یک فروشگاه لوازم فانتزی و کادویی واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.