درباره

مثلث ایستا یک دکوراسیون داخلی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.