درباره

فروشگاه بزرگ همتی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.