درباره

دره قانی زمی یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.