درباره

سالن آرایشی و زیبایی الی یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان بانک ملی است.