درباره

فروشگاه صبا یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.