درباره

ساندویچی باران یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.