درباره

بقعه امامزاده محمد (ع) یک بقعه متبرکه و جاذبه گردشگری واقع در بخش کاغذکنان، روستای خلف است.