درباره

دره پینتیلی دش یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.