درباره

دره ازنو یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.