درباره

کفش سرای خوش سلیقه یک کفش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.