درباره

تولیدی و بازرگانی مصالح ساختمانی آذربایجان یک مصالح ساختمانی و کاشی و سرامیک واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.