درباره

گروه تولیدی صنعتی صاحب صنعت یک ادوات کشاورزی واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.