درباره

سوپر میوه محمدی یک واقع در شهر میانه، خیابان شهید نیکنامی است.