درباره

کوه آقلار یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.