درباره

سنگک پزی سنتی یک واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.