درباره

روستای ینگجه یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.