درباره

روستای کلوچه خالصه یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.