درباره

سالن زیبایی آنیکا یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.