درباره

دره قره زمی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان اوچ تپه غربی است.