درباره

کوه آق داغ یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.