درباره

سالن زیبایی تاج محل یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان بانک ملی است.