درباره

تعمیرگاه مکانیکی منوچهر یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.