درباره

مناره تاریخی امامزاده اسماعیل (ع) یک اثر تاریخی و جاذبه گردشگری واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) جنوبی است.