درباره

چلو کبابی کاج یک غذاخوری واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.