درباره

قلعه دختر یک اثر تاریخی و جاذبه گردشگری واقع در کیلومتر ۲۰ جاده میانه به زنجان است.