درباره

دبیرستان دخترانه مریم مقدس یک مدرسه واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.