درباره

کوه که داغی یک کوه واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.

Error
Whoops, looks like something went wrong.