درباره

کوه قزل سورو یک کوه واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.