درباره

فلافل قاصدک یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان بانک ملی است.