درباره

فروشگاه لوله و شیرآلات و اتصالات علیپور یک شیرآلات، فروشگاه رنگ و ابزار و لوله و اتصالات واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.