درباره

باطری سازی فرهاد یک باطری سازی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.