درباره

مسجد فاطمة الزهراء (س) یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان جهاد کشاورزی است.