درباره

صافکاری اگزوز سازی روح الله یک صافکاری و اگزوز سازی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی است.