درباره

فروشگاه لباس باليزا یک فروشگاه لباس زنانه واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان شمالی است.