درباره

دره قاراگونی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.